Szczegóły

Tytuł artykułu

Organizacje typu Think-Tank na styku nauki, edukacji, biznesu i mediów – Międzynarodowe Forum Akademickie (IAFOR)– wymiana myśli czy pomieszanie języków?

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2015

Wolumin

Tom 38

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Miscellanea

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×