Szczegóły

Tytuł artykułu

Od Redakcji

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2016

Typ

Od redakcji, artykuł wstępny /Editorial

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×