Szczegóły

Tytuł artykułu

Pedagogika akademicka w świetle awansów naukowych w latach 2011–2016

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Słowa kluczowe

academic pedagogy ; academic promotions ; Central Commission for Degrees and Titles

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×