Szczegóły

Tytuł artykułu

Dobre – lepsze – instrumentalne – czyli rzecz o poszukiwaniu dobrego prawa w systemie oświaty w Polsce

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Słowa kluczowe

law ; school ; education law ; law establishment ; child rights

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×