Szczegóły

Tytuł artykułu

Migration-specific trends, challenges and perspektives for education in Germany

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Słowa kluczowe

migration trends ; education in Germany

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×