Szczegóły

Tytuł artykułu

Na mały jubileusz „Parezji”

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×