Details

Title

Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, Białystok 21–23 września 2016 r.

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Date

2016

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0137-9585
×