Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, Białystok 21–23 września 2016 r.

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2016

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×