Details

Title

Sprawozdanie z XXIX LSMP: O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna, 14–19.09.2015, Pułtusk

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0137-9585
×