Szczegóły

Tytuł artykułu

Jubileusz, czyli pragnienie sacrum. (O)powieść o XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2016

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×