Szczegóły

Tytuł artykułu

Z żalem żegnamy (prof. Kazimierz Denek, prof. Eugenia Anna Wesołowska, prof. Henryk Machel, prof. Irena Obuchowska, prof. Eugeniusz Kameduła)

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2016

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×