Details

Title

Od redakcji

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2014

Volume

Tom 37

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2014

Type

Spis treści / Contents

Identifier

ISSN 0137-9585
×