Szczegóły

Tytuł artykułu

O psuciu pedagogiki – rozważania na kanwie doświadczeń członka PKA

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Słowa kluczowe

state of pedagogy ; academic discourse ; crisis of pedagogy ; critical pedagogy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×