Szczegóły

Tytuł artykułu

Uniwersytet bioprodukcyjny w kontekście społeczeństwa opartego na wiedzy

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Słowa kluczowe

bioproduction ; academic works ; neoliberalism ; subsumption

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×