Szczegóły

Tytuł artykułu

Proaktywność w karierze jako narzędzie inwestycji i odnawialności kapitału kariery młodzieży akademickiej

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Słowa kluczowe

career ; career development ; career capital ; youth ; globalization ; career “portfolio” ; proactivity

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×