Szczegóły

Tytuł artykułu

Cтановление и развитие высшего образованияв Украине

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Słowa kluczowe

pedagogy ; higher education

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×