Szczegóły

Tytuł artykułu

Z edukacją sprawa trudna… Kilka refleksji po Seminarium Eksperckim, które odbyło się 17 czerwca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2014

Typ

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×