Szczegóły

Tytuł artykułu

Z żalem żegnamy (dr hab. Beata Dyrda; prof. zw. dr hab. Ryszard Borowicz; dr hab. Stanisław Ruciński; prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor)

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2014

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×