Szczegóły

Tytuł artykułu

Konkurencja o środki finansowe i prestiż „receptą” na doskonałość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego?

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2017

Wolumin

Tom 40

Autorzy

Słowa kluczowe

strategia reformy szkolnictwa wyższego ; konstytucja dla nauki ; innowacje dla gospodarki ; komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem ; nauka dla ciebie ; społeczna odpowiedzialność nauki

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×