Szczegóły

Tytuł artykułu

Nierzetelność naukowa w publikacjach akademickich. Kilka przykładów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2017

Wolumin

Tom 40

Autorzy

Słowa kluczowe

nierzetelność naukowa ; plagiat ; fałszerstwo ; fabrykacja ; autoplagiat ; prewencja nierzetelnych zachowań w nauce

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×