Szczegóły

Tytuł artykułu

Authigenic pyrite framboids in sedimentary facies of the Mount Wawel Formation (Eocene), King George Island, West Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; King George Island ; Eocene ; framboidal pyrite ; bacterial sulphate reduction ; sulphur isotopes

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

255-272

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2010

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×