Szczegóły

Tytuł artykułu

The effects of temperature on the behaviour of the Antarctic sea star Odontaster validus

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; asteroid ; temperature ; stress ; behaviour

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

273-284

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×