Szczegóły

Tytuł artykułu

Dinoflagellate cyst and spore−pollen spectra from the Lower Oligocene Krabbedalen Formation at Kap Brewster, East Greenland

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Greenland ; Kap Brewster ; Early Oligocene ; biostratigraphy ; palynology ; dinoflagellate cyst assemblages

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

103-140

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2010

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×