Szczegóły

Tytuł artykułu

Early diagenetic siderite in the Panorama Point Beds (Radok Conglomerate, Early to Middle Permian), Prince Charles Mountains, East Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; Prince Charles Mts ; Radok Conglomerate ; Permian ; siderite ; fresh−water environment

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

169-194

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2010

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×