Szczegóły

Tytuł artykułu

Low genetic differentiation between two morphotypes of the gastropod Nacella concinna from Admiralty Bay, Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; Nacella concinna ; genetic diversity ; AFLP

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

195-200

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2010

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×