Szczegóły

Tytuł artykułu

K−Ar dating of basic intrusions at Bellsund, Spitsbergen, Svalbard

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Spitsbergen ; dolerite intrusions ; Mesozoic ; Late Palaeozoic ; K−Ardating

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

3-16

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2010

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×