Szczegóły

Tytuł artykułu

Human impact upon the environment in the vicinity of Arctowski Station, King George Island, Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; King George Island ; human impact

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

45-60

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2010

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×