Szczegóły

Tytuł artykułu

Benthic foraminifera from West Antarctic fiord environments: An overview

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; King George Island ; Admiralty Bay ; Foraminifera

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

61-82

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2010

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×