Szczegóły

Tytuł artykułu

Die Linguistic Landscape in Scuol im Schweizer Kanton Graubünden – eine Analyse der visuell wahrnehmabren Sprach ein den Geschäften des Ortes

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 37

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×