Szczegóły

Tytuł artykułu

"Konventionelle Syntagmen" und "situative Idiome"– überlegungen von Aleksander Szulc zum Wortschatzlernen und zur Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 37

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×