Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis and Study of the Problems Arising in Movable Joints of Freight Car Bogies

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 16

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

railway track ; freight car ; three-piecebogie ; friction oscillation damper ; dynamic coefficient ; operation

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×