Szczegóły

Tytuł artykułu

Cavitation reactor installation for processing hydrocarbon

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 16

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

propane-butane gas ; hydroxyl radical ; dynamic cavitation ; hydrogen peroxide solution

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×