Szczegóły

Tytuł artykułu

Bioenergetic and economic estimation of sewage sludge use in osier cultivation

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 16

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

biomass ; osier (salix viminalis) ; sewage sludge (SS) ; bioenergetic estimation

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×