Szczegóły

Tytuł artykułu

Alternative FEM Algorithm of Determining Piston Ring Pressure Distribution on a Cylinder to a Contact Simulation

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 16

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Finite Element Method ; alternative algorithm to contact simulation ; pressure distribution ; APDL ; two-stroke piston ring

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×