Szczegóły

Tytuł artykułu

Planned Motion Equations of Free-running Grain Mixture Flow

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 16

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

shallow water theory ; planned flow motion ; free-running mixture ; stress tensor ; strain velocity ; viscous friction

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×