Szczegóły

Tytuł artykułu

Energy-saving Technologies with the Use of Water Treated in Magnetic Fields

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 16

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

magnetized water ; field density ; wave motion frequency ; time of water processing in the field

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×