Szczegóły

Tytuł artykułu

Mathematical modeling of traveling autosolitons in fractional-order activator-inhibitor systems

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

fractional derivative ; nonlinear dynamics ; instability ; autosoliton

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

411-418

Data

31.08.2018

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/124256

×