Szczegóły

Tytuł artykułu

Digraph-building method for finding a set of minimal realizations of 2-D dynamic systems

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 5

Autorzy

Słowa kluczowe

2-D system ; characteristic polynomial ; digraph ; minimal realization ; MATLAB function

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

589-897

Data

31.10.2018

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/bpas.2018.124274

×