Szczegóły

Tytuł artykułu

Biological characteristics of a new antibacterial peptide and its antibacterial mechanisms against Gram-negative bacteria

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

antimicrobial peptide ; biological characteristics ; antibacterial mechanism ; Gram-negative bacteria

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

533–542

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124287

×