Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparative analysis of cat bone marrow and adipose tissue cell cultures

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

stem cells ; bone marrow cell culture ; adipose tissue cell culture ; cytogenetic assays

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

549–557

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124289

×