Szczegóły

Tytuł artykułu

Iodine supplementation activates folliculogenesis in rabbit ovary

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

ovary ; growing rabbits ; growth-differentiation factor 9 ; iodine supplement

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

559-566

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124290

×