Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of rumination time, subsequent yield, and milk trait changes dependenton the period of lactation and reproductive status of dairy cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

cow ; rumination ; milk yield ; reproduction

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

567–572

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124291

×