Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimal expression and purification of sapelovirus A structural protein VP1, and its immunogenicity in mice

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

sapelovirus A ; prokaryotic expression ; purification

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

573–579

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124292

×