Szczegóły

Tytuł artykułu

Detection of IL-1β, IL-6 and TNF-αin Sprague-Dawely rats’ atrophic thymus induced by lipopolysaccharide

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

lipopolysaccharide ; pro-inflammatory cytokines ; thymus atrophy ; rat

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

589–597

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124294

×