Szczegóły

Tytuł artykułu

Preovulatory progesterone secretion terminates the duration of reproductive behavior during heat in the bitch

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

bitch ; preovulatory progesterone ; aglepristone treatment ; reproductive behavior ; estrus

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

615–622

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124297

×