Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of oxygen concentration on arterial blood partial pressure of oxygen in dogs under general anesthesia

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

arterial blood gas ; dog ; general anesthesia, oxidative stress, oxygen concentration, partial pressure of oxygen in arterial blood

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

635-637

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Short Communications

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124299

×