Szczegóły

Tytuł artykułu

Perspectives on novel vaccine development

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

vaccination ; vaccinology ; novel vaccine development ; perspectives

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

643–649

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Review / Artykuł przeglądowy

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124302

×