Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of acute lipopolysaccharide-induced toxemia model on some neglected blood parameters

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Toxemia ; lipopolysaccharide ; base excess ; pH ; animal model

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

665-671

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124304

×