Szczegóły

Tytuł artykułu

The concentration of copper, zinc, manganese and selenium in the serum and liver of goats with caprine arthritis-encephalitis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

caprine arthritis-encephalitis ; copper ; goats ; lentivirus ; manganese ; selenium ; zinc

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

715-720

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/124310

×