Szczegóły

Tytuł artykułu

Chrematonimia w kulturze współczesnej

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Słowa kluczowe

chrematonimia ; chrematonomastyka ; nazwy własne ; kultura współczesna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×